Vedení oddílu Medvědi Zákupy

Vedoucí oddílu: Bc. Lukáš Tureček

V Junáku od roku: 2004

Dosažené skautské vzdělání: Vůdcovská zkouška, Zdravotník zotav. akcí

Zástupce vedoucího oddílu: Martin Vorel - Sojka

V Junáku od roku: 2000

Dosažené skautské vzdělání: Čekatelská zkouška, Zdravotník zotav. akcí

Základní informace pro rodiče

Vážení rodiče,

níže uvádíme základní informace týkající se běžné činnosti našeho oddílu:

 

·         schůzky se konají 1x týdně, viz Kontakty,  ve skautské klubovně naproti základní škole, vždy je zajištěn dozor dospělé osoby (střídají se 4 vedoucí) a schůzky se účastní i starší skauti v pozici rádců družiny, (děti by měly mít do klubovny přezůvky)

·          vzdělání vedoucích je garantováno MŠMT ČR, vedoucí oddílu musí složit mj. vůdcovské zkoušky a mít kurz zdravotníka ZA

·         celoroční program se skládá z pravidelných schůzek (rozvoj dovedností a znalostí, pohybové kolektivní hry, pobyt v přírodě, zaměření na samostatnost, férovost, pěstování sebedůvěry, teamovosti, budování přátelství aj.), soutěže (např. závod vlčat a světlušek 1x za 2 roky), příležitostné víkendové výpravy (kvartálně) družinové a celooddílové, letní tábor event. puťák, účast na akcích pro veřejnost (např. Zákupské slavnosti, pietní akt u Lípy svobody, skautský den, rozdávání betlémského světla na zámku v Zákupech aj.), vánoční besídka.

·         pracujeme se výukovými materiály, které se nazývají Stezky, jedná se o sešitek se seznamem úkolů, znalostí, kompetencí a dovedností, které by měl skaut určité věkové kategorie ovládat. Snahou stezky je všestranný rozvoj osobnosti v různých oblastech (osobní, skautské, občanské, ekologické, sociální...). Stezka se dle věku a vyspělosti skauta dělí na stupně. Za splněný celý stupeň stezky získává skaut nášivku či odznáček na kroj.

·         dodržujeme skautské zákony, máme skautské heslo, slib , nosíme kroj na vybrané akce

·         členské příspěvky ve výši 600,- Kč se platí na celý kalendářní rok  tj. na 2020 nejpozději do 31.12.2019, příspěvek lze platit bankovním převodem event. v hotovosti na schůzce (číslo účtu: 2001608746/2010, do poznámky: jméno dítěte).

·         na výpravy a tábor vybíráme vždy samostatné příspěvky, vždy se snažíme, aby cena byla co nejnižší, takže jde o částky v řádech stokorun, dle náročnosti akce, tábory se pohybují kolem  1500,- za týden, účast není povinná

·         noví členové musí vyplnit přihlášku, kterou vám na vyžádání zašleme e-mailem nebo předáme na schůzce

·         hlavní informace o naší činnosti a aktuality se dozvíte na facebooku Skauti Zákupy

·         v případě družinové akce zasíláme informační sms event. rozdáváme dětem lístečky, info i na FB a tyto webové stránky, proto prosíme o zaslání kontaktního telefonního čísla  na 1 z rodičů  příp. e-mailovou adresu

·         na vybrané akce děti nosí skautské kroje sestávající z tmavých kalhot, košile a skautského šátku (na vyžádání  objednáme košile hromadně na Junshop.cz příp. můžeme zprostředkovat nákup/prodej použitých krojů v rámci oddílu, šátky děti dostanou na vyžádání,  kalhoty vlastní jakékoli tmavší), při nákupu  krojů je lepší vzít dětem vždy větší velikost. V případě zájmu nám napište potřebnou velikost na e-mail.

·         obecné informace o skautingu na www.skaut.cz

Heslo skautů a skautek:

Buď připraven(a)!

 

 

Slib skautů a skautek:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.

Zákon skautů:

1) SKAUT(KA) je pravdomluvný(á)

2) SKAUT(KA) je věrný(á) a oddaný(á)

3) SKAUT(KA) je prospěšný(á) a pomáhá jiným

4) SKAUT(KA) je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem(sestrou) každého skauta(tky)

5) SKAUT(KA) je zdvořilý(á)

6) SKAUT(KA) je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských

7) SKAUT(KA) je poslušný(á) rodičů, představených a vůdců

8) SKAUT(KA) je veselé mysli

9) SKAUT(KA) je hospodárný(á)

10) SKAUT(KA) je čistý(á) v myšlenkách, slovech i skutcích