1. Oddíl Medvědi Zákupy vznikl již v roce 2014. Zakladatelé Oddílu jsou bratr Josef Vošvrda - Pepíno spolu s Davidem Luňákem. Skauting v Zákupech však nemá začátky v tomto roce, nýbrž již v minulém století. Doložené záznamy datují první skauty v Zákupech dokonce v roce 1935. Tudíž dnes již devadesátiletá historie skautování v Zákupech! Znovu založení oddílu je tím pádem pokračování tradice. Při znovu založení Oddílu se podíleli i bratři Lukáš Tureček a Martin Vorel - Sojka. Ti jsou nyní i ve vedení (br. Sojka vede Klub Dospělých Orli). V širším vedení je i Andrea Veselá a Jana Mejsnarová. 

 

Jako oddíl spadáme pod středisko Klíč Nový Bor. Jsme oddíl smíšený, takže u nás máme družiny holek i kluků od věku 6 let až do 15 let. V současnosti přijímáme i nové členy z řad dětí, ale i dospělých dobrovolníků. Celý školní rok jsou pravidelné schůzky, jednotlivých družin (rozděleno dle věku, více info v kontaktech) jednou za týden. Několikrát do roka chodíme na výpravy, některé i vícedenní. Pořádáme akce pro veřejnost, jako například odemykání a zamykání studánky pramene Tří Svatých, rozdávání betlémského světla, čestnou stráž u Lípy svobody k 28. říjnu a nově i Skautský den. Každý skautský rok je završen táborem o letních prázdninách. Snažíme se vždy vybírat nové tábořiště, aby se děti podívaly i do jiných míst.

 

Proč se stát skautem?

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem.

I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak každou hrou se něco konkrétního učíme. Díky tomu skauty v kolektivu často poznáte, aniž by museli mít kroj.

Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují.

Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž odmala trénují život ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit a prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu jen málokdy cítí sami.

Znak 1. Oddílu Medvědi Zákupy

Znak 1. Oddílu Medvědi Zákupy